Frozen : Potato: Chips, Wedges

CodeDescriptionUnitPackSize
CH10AVChips S/c 10mm Aviko 4x2.5kgCTN
CH10ECPEChips X/crunch 10mm Perfection 6x2kgCTN
CH10ED4Chips S/c 10mm Ultra081 Edgell 4x3.5kCTN
CH10FLChips S/c 10m Crm Flesh Mccain 6x2.5kCTN
CH10LMEChips S/c 10mm Long M/choice 4x2.5kCTN
CH10MCChips S/c 10ml F/f Mccain 3x5kEA
CH10ME2Chips 10mm Ultracrunch M/choice 6x2kCTN
CH10PEChips S/c 10mm Perfection 6x2.5kgCTN
CH10SCChips Supacrunch 10ml 729edgell 6x2kCTN
CH10SC2Chip Delivery536 Supac 10mm Edg 6x2kCTN
CH10TEChips S/c 9mm 90080 Terrarban 4x2.5kCTN
CH11FOChips S/c 11ml Foundation 4x2.5kCTN
CH12BEChips S/c 12mm Belgium F/chill4x2.5kCTN
CH12FFChip Takeaway 12mm Farm Frites 4x2.5kCTN
CH12KAChip S/c 12mm Ex Crunch Coat Kbs 6x2kCTN

** Out of Stock